Πολιτική Ποιότητας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.     Σύνταξη
Ζ.ΤΣΙΑΦΛΑΚΗΣ04.10.2018
2.     Έγκριση
Β. ΜΙΜΙΚΟΥ04.10.2018
3.     Ιστορικό
ΕΚΔΟΣΗΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1ηΑρχική Έκδοση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην έκδοση ISO 9001:200030.09.2003
2ηΕκδοση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην έκδοση ISO 9001: 200018.01.2007
3ηΕκδοση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην έκδοση ISO 9001: 200019.06.2008
4ηΕκδοση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην έκδοση ISO 9001: 200001.01.2010
5ηΑναβάθμιση – Εναρμόνιση με απαιτήσεις ISO 9001:201504.10.2018
4.     Διανομή / Υπευθυνότητες
ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δνων Σύμβουλος – Γ.Δ.04.10.2018
Υπεύθυνη  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας04.10.2018
Δση Εμπορικού04.10.2018
Δση Παραγωγής04.10.2018
Δση Πωλήσεων04.10.2018
Δση Υποστήριξης04.10.2018
Διοικητικό Προσωπικό04.10.2018
Ενδιαφερόμενα μέρηΣε κάθε ζήτηση

 

5.     Εισαγωγή
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της SUNSOFT, αναπτύχθηκε με γνώμονα τις απαιτήσεις Ποιότητας, έτσι ωστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
Σχετικές ΔιαδικασίεςΔ.01, Δ.02, Δ.03, Δ.04, Δ.05, Δ.06, Δ.07, Δ.08, Δ.09, Δ.11, Δ.12, Δ.13, Δ.14, Δ.15, Δ.16

 

6.     Εταιρικό Προφίλ

 Η Sunsoft ιδρύθηκε το 1990 από την επιχειρηματία Κα Μίνα Μιμίκου και σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών εταιριών πληροφορικής.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ασχολείται μόνο, βάσει πάντα αυστηρών προδιαγραφών με την παραγωγή και εγκατάσταση Προηγμένων και Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στους  τομείς Ξενοδοχειακών μονάδων και Εστίασης.
Όραμά μας είναι ο σχεδιασμός νέων καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών διεθνούς προσανατολισμού που θα ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων καθώς και η παροχή υψηλής προστιθεμένης αξίας σε όλους τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας

Σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, εγκαθιστούμε, παραμετροποιούμε και υποστηρίζουμε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TUV AUSTRIA HELLAS) τις οποίες και εφαρμόζουμε σε όλες μας τις δραστηριότητες.

Για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ασχολείται το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας το οποίο αποτελείται από στελέχη που πρωτοπορούν στους κλάδους αυτούς ενώ σε ετήσια βάση η εταιρία φροντίζει να καταρτίζει ειδικά ερωτηματολόγια προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες ώστε να μπορεί να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις ανάγκες της αγοράς.

 

7.     Σκοπός
Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί η συμμόρφωση με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, τις κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, και τον σεβασμό στις απαιτήσεις του πελάτη,  των συνεργατών και ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησης.

 

8.     Πλαίσιο λειτουργίας
Η  SUNSOFT, καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της, σχετικά με τις διεργασίες της, λαμβάνοντας υπ όψιν αλλαγές στο τοπίο του ανταγωνισμού, οικονομικά ζητήματα, νομικές απαιτήσεις, κανονιστικά ζητήματα, τεχνολογικές εξελίξεις, αλλα και εσωτερικά θέματα κουλτούρας, πιστεύω, αξιών και αρχών εντός της εταιρείας.

Λειτουργία εντός πεδίων: Περιφέρεια Αθηνών – Τμ.Ανάπτυξης, Νομοθεσία Ελληνική και Κοινοτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνία, Προμηθευτές, Περιβάλλον, Τεχνολογία, Ανταγωνιστές, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

Εσωτερικό πλαίσιο:·         Προσδοκίες Διοίκησης για ενδελεχή πορεία επιχείρησης

·         Δομή Προσωπικού με καλές γνώσεις και άριστη συμπεριφορά

·         Πόροι και Εξοπλισμός σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις

·         Συμβατικές Υποχρεώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και  τις οποιεσδήποτε κανονιστικές απαιτήσεις

·         Εταιρική κουλτούρα προσανατολισμένη στον Επαγγελματισμό, τη Διαφάνεια των ενεργειών και την Αξιοπιστία υπηρεσιών.

Εξωτερικό πλαίσιο:·         Τήρηση Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων κράτους, νομαρχιών, δήμων και σχετικών συλλόγων

·         Ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών

·         Καλή συνεργασία με προμηθευτές και συνεργάτες

·         Διατήρηση Υγιούς ανταγωνισμού με αντίστοιχες εταιρίες των κλάδων δραστηριοποίησης

·         Παρακολούθηση Τεχνολογικών εξελίξεων

Λειτουργίες :·         Αλληλεπίδραση Διεργασιών

·         Πολιτική Ποιότητας

9.     Αναγνώριση Διεργασιών – Αλληλεπίδραση
10.   Αναγνώριση  Ενδιαφερόμενων Μερών
Τα Ενδιαφερόμενα μέρη για Ποιοτικές Υπηρεσίες, είναι οι Μέτοχοι και οι οικογένειές τους, ο εσωτερικός πελάτης της επιχείρησης κατά τις λειτουργίες της, όσο και οι εξωτερικοί πελάτες, οι συνεργάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, οι Αρχές (Υπουργεία, Νομαρχίες, Περιφέρεια, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τράπεζες), οι γείτονες των εγκαταστάσεων, η ασφαλιστική εταιρεία, και ο Φορέας Πιστοποίησης. Αρχική ανάγκη αποτελεί η τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας τόσο κατά τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και στην άσκηση εργασιών των εργαζομένων αυτής όσο και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εργασίες της, με σεβασμό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
11.   Ορισμός Πεδίου Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

12.   Εξαιρέσεις
Απο τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για διακρίβωση οργάνων διότι δεν γίνεται χρήση μετρητικού εξοπλισμού.
13.   Δέσμευση Διοίκησης
Η τήρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, δεσμεύει τη διοίκηση μέσω της πιστοποίησης του συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
14.   Πολιτική Ποιότητας
Στρατηγικός στόχος της εταιρείας SUNSOFT Ε.Π.Ε. είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών και η τήρηση όλων των σχετικών με τα προϊόντα νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση της εταιρείας SUNSOFT Ε.Π.Ε. έχει εξασφαλίσει:

•    Την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνου με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας,

•    Τους απαιτούμενους πόρους για την διαχείριση Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού,

•    Την καθιέρωση στόχων ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

Η παραγωγή των προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.

Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της αλλα και όλως των ενδιαφερόμενων μερών.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Η αξιολόγηση απειλών και ευκαιριών βελτίωσης

Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.

Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.

Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφανισης τους ή και την συνεχή αναζήτηση ευκαιριών βελτίωσης σε όλους τους τομείς της επιχείρισης.

15.   Αρμοδιότητες Υπευθυνότητες
16.      Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Δ.01ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Δ.02ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Δ.03ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.04ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Δ.05ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Δ.06ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δ.07ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Δ.08ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Δ.09ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Δ.10ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
Δ.11ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
Δ.12ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Δ.13ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δ.14ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Δ.15ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Δ.16ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μάχης Αναλάτου 103,  Ν. Κόσμος  117 45

Τηλ: 210-9317811  Fax: 210-9321603